กิจกรรมปลูกป่าชายเลน 2015

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน 2015

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ร่วมด้วยช่วยกันรักษาระบบนิเวศ ด้วยการปลูกป่าชายเลนลุ่มน้ำประแสร์  ซึ่งเป็นป่าชายเลนที่เคยโดนบุกรุกจากการปล่อยของเสียจากนากุ้งลงสู่แม่น้ำ วัตถุประสงค์หลักของการทำกิจกรรมปลูกชายเลนครั้งนี้ เพื่อเป็นการทำประโยชน์ให้กับสังคม โดยการร่วมฟื้นฟูป่าชายเลนให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ผ่านโครงการ  W&A “ปลูกป่าเพื่อสังคม รับลมริมหาด” ประจำปี 2558

 

Well preserved ecosystem. By planting mangrove basin Pra-sae. The mangroves that had been compromised by the release of waste into the river shrimp. The main objective of the activity was planted wetlands. In order to contribute to society. The Joint Mangrove rehabilitation to return fertile again through the W & A "ปลูกป่าเพื่อสังคม รับลมริมหาด" for 2558